Herroepingsbeleid
1. Het herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen een termijn van 7 dagen de aankoop te herroepen.
2. Herroepingstermijn
De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u het goed fysiek in bezit krijgt. 
3. Kennisgeving van de herroeping
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Stichting Verweven, via een ondubbelzinnige verklaring (per e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
4. Naleving van herroepingstermijn
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
5. Gevolgen van herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten niet later dan 21 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 
6. Retentierecht
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
7. Teruggave van de goederen
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons, Stichting Verweven, terug te zenden of the overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken.
8. Kosten van het terugzenden
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening
9. Compensatie van de Waardevermindering
U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen.