ANBI

Stichting Verweven is de stichting achter 'Honderdduizend bomen en een bos van draad'. De statutaire doelen zijn het bevorderen van culturele projecten met een artistieke, ideële of sociale strekking in de ruimste zin van het woord.

Stichting Verweven beschikt over de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doen van een gift is hierdoor extra aantrekkelijk. Het bedrag van uw gift mag u namelijk 1,25 keer op uw inkomen in mindering brengen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met voorzitter Esther Didden. Dat kan per mail of telefonisch (06 247 42 847).

Meer informatie over de ANBI regeling kunt u terecht op de website van de belastingdienst.


Gegevens van de stichting
RSIN nummer: 859998812

De samenvatting van het beleidsplan en de financiële verantwoording van 2022 vindt u hier.

Samenstelling van het bestuur

Esther Didden | Voorzitter 
Leo Sterrenburg | Penningmeester
Riëtte van Raamsdonk | Secretaris

 

Beloningsbeleid

De Governance Code Cultuur wordt gevolgd. Stichting Verweven heeft geen personeel in dienst.