100.000 LEVENDE BOMEN

100.000 bomen, dat was het doel van dit project. In de tropen zijn in 2022 jaar 99.000 bomen geplant - met het geld van onze donateurs - via de organisatie TreeSisters. Lees meer onderaan deze pagina.
De laatste 1.000 bomen worden verspreid door Nederland geplant.
Op 20 november 2022 is het eerste deel geplant, in een spiraalvormig bosje. Het Spiraalbos is aangelegd in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag. Locatie op Google Maps

Spiraalbos

Het gaat om een bosje vol kruiden, struiken, heesters en bomen, aangeplant in Wijkpark de Verademing.
Samen met Groenbeheer Segbroek, Natuur Milieu Educatie Den Haag, WijkZ, basisschool De Klimop en betrokken buurtbewoners worden activiteiten en natuureducatie programma's ontwikkelt rondom het Spiraalbos. Sara, haar team en de gemeente hopen zo een plek te creëren waar alle wijkbewoners volop van kunnen genieten en die ze samen kunnen helpen groeien.
Het benodigde budget komt van de Gemeente Den Haag en van Carrie Ballard en Hugo Skoppek, particuliere donateurs met de droom om een heel nieuw bos te planten.

Boswachters

Betrokken buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om bij te dragen aan het Spiraalbos! Woon jij in de buurt en zou je je voor het Spiraalbos willen inzetten? Meld je dan per mail bij Sara als "Boswachter". Samen bekijken we wat jouw rol kan inhouden.

Opening Spiraalbos

Op zondag 20 november opende eerst de expositie van het geborduurde bos in het Atrium Den Haag. Daarbij voerde Ensemble Klang het muziekstuk Litanies of Trees uit. Later die middag gingen de laatste planten en bomen de grond in op Wijkpark de Verademing en werd het levende Spiraalbos feestelijk geopend. Met een optocht tussen het Atrium en De Verademing werden de twee projecten verbonden: een groene parade van planten, kruiwagens, scheppen en spandoeken. 


Luchtfoto: Nico Laan
Foto's hieronder: De Schaapjesfabriek

Motivatie

Met het kunstproject Honderdduizend bomen en een bos van draad hebben Sara Vrugt en Stichting Verweven bijna €75.000,- ingezameld. Daarmee worden honderdduizend bomen geplant, zowel in Nederland als in de tropen. 

Het planten van deze bomen heeft als doel om meer bos te creëren maar bovenal om te laten zien dat zelf actie ondernemen binnen handbereik ligt. 

Sara: “Het aantal bomen komt voort uit het verlangen om iets substantieels bij te dragen én werd ingegeven door mijn zoon. Als hij, een kleuter, iets wil aanduiden waarvan er ECHT HEEL VEEL is, heeft hij het over honderdduizend. Het is voor hem het grootst mogelijk voorstelbare. En voor mij eigenlijk ook.”

99% van de bomen wordt geplant in de tropen door de non-profit organisatie TreeSisters. Hun missie is: jaarlijks miljoenen bomen planten, het voorzien in eerlijk betaalde arbeid voor de bomenplanters en bewustwording vergroten van de eenheid van mens en planeet. Google ze, ze zijn echt geweldig!
De aanplant van 99.000 bomen zal ruim 30 hectare bos herstellen. Zie het blok hieronder voor meer info over TreeSisters.

Om het resultaat van dit project ook dichtbij huis tastbaar te maken wordt 1% van de bomen in Nederland geplant. Dat gebeurt op meerdere plekken: 
Het eerste kleine bos wordt geplant in Wijkpark De Verademing in Den Haag, zie info hierboven.
In de tuin van Museum Belvédère in Heerenveen zal het geborduurde doek op termijn vergroeien met de natuur en overgaan in een klein maar levend bos. 

Er zijn voldoende donaties ingezameld voor de 99.000 bomen in de tropen. Maar we planten elk jaar door! Draag jij ook bij? 

Maak je donatie over naar:

Stichting Verweven
Rekeningnummer: NL48 TRIO 0379 6280 74
O.v.v. Donatie bomen, je naam en e-mailadres (schrijf @ als (a))

Iedere donatie is welkom!

TreeSisters werkwijze

De donatie voor 99.000 bomen is op 22 januari 2022 aan TreeSisters overgemaakt in een prachtige online ceremonie. Bekijk die hier terug.
TreeSisters plant bomen op verschillende locaties in de tropen. Ze werken aan projecten in onder andere Brazilie, Kenia, Nepal, India en Madagascar.

Van het ingezamelde geld wordt 80% direct ingezet voor tropische herbebossing. Dat gebeurt door de regionale gemeenschappen zelf, in projecten die de participatie van vrouwen bevorderen en daarmee hun sociaaleconomische situatie verbeteren.

15% van het ingezamelde geld wordt gebruikt voor TreeSisters-educatie en bewustzijnsverschuivingswerk. Naast het bereiken van het grote publiek is het de missie van TreeSisters om middels een "luisterproces" met oorspronkelijke volkeren ervoor te zorgen dat herbebossing ethisch wordt uitgevoerd, op een manier die de lokale bevolking ondersteunt en ecosystemen verbetert.
5% van het ingezamelde geld zal de overheadkosten van TreeSisters ondersteunen.