Stichting Verweven

is de stichting achter '100.000 bomen en een bos van draad'. Haar doelen zijn het bevorderen van culturele projecten met een artistieke, ideële of sociale strekking. 

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld

Stichting Verweven

 

RSIN nummer

859998812

KvK-nummer
74704958 

 

Postadres van de stichting

Kepplerstraat 137A, 2562 VJ Den Haag

 

Beschrijving van de doelstelling van de stichting

Het bevorderen van culturele projecten met een artistieke, ideële of sociale strekking. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren en realiseren van artistieke en participatieve projecten en tentoonstellingen. 


Beleidsplan

Het document is hier binnenkort te downloaden.

 

Samenstelling van het bestuur

Esther Didden | Voorzitter 
Leo Sterrenburg | Penningmeester
Riëtte van Raamsdonk | Secretaris

 

Beloningsbeleid

De Governance Code Cultuur wordt gevolgd. Stichting Verweven heeft geen personeel in dienst.